Burza začne za

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o.

Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk, +420 412 332 491

Gymnázium Rumburk je nejsevernější gymnázium v Čechách s více než stoletou tradicí. Zaměření školy je všeobecné, v současnosti má škola zhruba 400 žáků v 16 třídách (8 tříd osmiletého a 8 tříd čtyřletého gymnázia). Studenti se zároveň v posledních třech ročnících specializují dle jimi vybraného studijního bloku. Škola nabízí studium v jazykovém, humanitním, přírodovědném a matematicko-technickém bloku. Škola je zapojena do sítě škol nabízejících získání Deutsches Sprachdiplom a dále nabízí možnost účastnit se nejrůznějších školních projektů včetně účasti v programu Erasmus+. Mimo to škola též nabízí řadu dalších aktivit ať už formou nepovinných předmětů (pěvecký sbor, programování, latina) nebo zájmových kroužků (sportovní kroužky, doučování, čtenářský klub, klub deskových her aj.)


Na přehled škol

Úplné střední všeobecné vzdělání (poskytují gymnázia) (4 roky, maturitní zkouška)

  • Čtyřleté gymnázium
    79–41-K/41
  • Osmileté gymnázium
    79-41-K/81

Pořadatelé

Partneři