Burza začne za

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.

Komenského nám. 520/2, 406 81 Děčín 1, +420 412 516 127

Evropská obchodní akademie v Děčíně má dlouholetou tradici (založená v roce 1945) a poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola prošla v roce 2009 – 2011 generální rekonstrukcí a patří mezi nejmodernější školy Ústeckého kraje. Absolventi oboru Obchodní akademie se připravují k uplatnění přímo na trhu práce nebo ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. Mohou pracovat jako zaměstnanci nebo zaměstnavatelé tam, kde se vykonávají ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti, v organizacích a podnicích všech právních forem.Evropská obchodní akademie je zapojena do řady mezinárodních projektů s možností výjezdů žáků do zahraničí. Od školního roku 2021/2022 je škola zapojena do pilotního ověřování alternativní maturitní zkoušky, která bude mít podobu absolventské práce s obhajobou. Taková maturita nahradí všechny zkoušky profilové části kromě ústní zkoušky z českého jazyka. Škola má bezbariérový přístup ke všem učebnám včetně výtahu. Evropská obchodní akademie nabízí svým žákům z různých míst České republiky ubytování internátní formou ve dvou ubytovacích zařízeních. Všichni žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně s finančním přispěním školy. Obor Obchodní akademie nabízíme se zaměřením na Kreativita podnikání, Evropský hospodářský asistent, Sportovní marketing a management nebo Digitální marketing a komunikace.


Na přehled škol

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (4 roky, maturitní zkouška)

  • Obchodní akademie
    63-41-M/02

Pořadatelé

Partneři