Burza začne za

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, p.o.

Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor, +420 487 712 211

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Od roku 2008 nabízí, kromě nabídky sklářských oborů také studium všeobecného Gymnázia a ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny další nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolventi sklářské školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech, ale především v malých sklářských firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné školy. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysoké škole. Jsme školou otevřenou, moderní, s dlouholetou tradicí.


Na přehled škol

Vyšší odborné vzdělání (3 roky, absolutorium, titul DiS.)

 • Tvorba uměleckého skla
  82-41-N/13

Úplné střední všeobecné vzdělání (poskytují gymnázia) (4 roky, maturitní zkouška)

 • Čtyřleté gymnázium
  79-41-K/41

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou (4 roky, maturitní zkouška)

 • Uměleckořemeslné zpracování skla (nástavbový obor)
  82-51-L/05

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (4 roky, maturitní zkouška)

 • Design interiéru
  82-41-M/11
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika
  75-31-M/01

Střední odborné vzdělání s výučním listem (3 roky, závěrečná zkouška)

 • Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
  28-58-H/01

Pořadatelé

Partneři