Burza začne za

Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o

Dr. M. Horákové 447/60, 460 01 Liberec, +420 485 131 035

Naše střední škola již od roku 1997 nabízí vzdělávání ve sféře veřejnosprávní oblasti se zaměřením na sociální činnost a mezinárodní vztahy a to ve 4letých oborech zakončených maturitní zkouškou, výsledky maturit viz Výsledky maturitních zkoušek – STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ – Právní akademie, s. r. o. (prak.cz). Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro práce středních technickoadministrativních pracovníků v oblasti ekonomicko-právní v různých typech organizací – orgány státní správy samosprávy, soudy, notářství, úřady práce, katastrální úřad. Dále je připraven vykonávat odborné funkce v soukromoprávních institucích a vést např. personální, hospodářské agendy, event. samostatně podnikat, vykonávat samostatně odborné a řídící práce spojené s cizojazyčnou komunikací. Je připraven zajišťovat odborné činnosti či ucelené agendy na úřadech. Zvládá práci související s vystavování úředních dokladů. Může se uplatnit na úřadech, v advokacii, soudnictví, celní správě, u Policie ČR, magistrátech, různých nadacích. Po ukončení studia může pokračovat ve vzdělávání na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Výše školného 17.000Kč pro školní rok 2022/2023.


Na přehled škol

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (4 roky, maturitní zkouška)

  • Veřejnosprávní činnost - Právní činnost se zaměřením sociálním
    68-43-M/01 I
  • Veřejnosprávní činnost - Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy
    68-43-M/01 II

Pořadatelé

Partneři