Burza začne za

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, p. o.

Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, +420 412 332 320

Škola se stará o přípravu žáků v polygrafických profesích od roku 1981. V současnosti studuje na škole přibližně 200 žáků. V rámci výuky je organizován turistický a lyžařský kurz. Vydáváme školní časopis, na jehož vydávání se studenti aktivně podílí. Žáci mohou konat odbornou praxi ve firmách, kde po ukončení školy velké procento z nich zůstává v zaměstnaneckém poměru. V areálu školy jsou umístěny dílny odborného vyučování, teoretické vyučování, domov mládeže, kuchyně s jídelnou a správa školy. Žákům, kteří nejsou místní nebo z nejbližšího okolí, popřípadě nemají vhodné dopravní spojení, je umožněno ubytování v domově mládeže, který má kapacitu 60 lůžek. K vybavení DM patří multimediálně zařízená klubovna. K dispozici mají žáci kuchyňku. V celém areálu DM je pokrytí Wi-Fi. Žáci mají bohatou nabídku volnočasových aktivit z oblastí sportovní i kulturní. V areálu budovy je k dispozici stůl na stolní tenis, stolní fotbal a posilovna. Dny otevřených dveří jsou realizovány vždy v prosinci a lednu, aktuální termíny jsou vždy uvedeny na webových stránkách školy. V případě zájmu lze domluvit individuální prohlídku školy.


Na přehled škol

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou (4 roky, maturitní zkouška)

 • Tiskař na počítačově řízených polygrafických strojích
  34-52-L/01
 • Reprodukční grafik pro média
  34-53-L/01

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (4 roky, maturitní zkouška)

 • Polygrafie – fotografický design
  34-41-M/01

Střední odborné vzdělání s výučním listem (3 roky, závěrečná zkouška)

 • Tiskař na polygrafických strojích
  34-52-H/01
 • Reprodukční grafik
  34-53-H/01
 • Knihař – dokončovací zpracování
  34-57-H/01

Pořadatelé

Partneři